نتایج جستجو برای عبارت :

آیا ییلدیز چطوری ثروتمند میشه؟؟؟

مرکب لنگ است و راه دور است

دل را چکنم که ناصبور است


این راه پریدنم خیال است

وین شیوه گرفتنم غرور است


صد قرن چو باد اگر بپویم

هم باد بود که یار دور است


با این همه گر دمی برآرم

بی او همه فسق یا فجور است


دانی تو که سر کافری چیست

آن دم که همی نه در حضور است


بی او نفسی مزن که ناگاه

تیغت زند او که بس غیور است


بگذر ز رجا و خوف کین جا

چه جای خیال نار و نور است


جایی است که صد جهان اگر نیست

ور هست نه ماتم و نه سور است


مردی که بدین صفت رسیده است

دایم
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
frektaletsib sahand4 vlhan2001 arousemaa visasoltan companyreister sadeghsargazi ordme06 sswrc cracks