نتایج جستجو برای عبارت :

اسکارف جمجمه سه بعدی

سوالات کمکهای اولیه
نام و نام خانوادگی: نام پدر: تاریخ آزمون: استاد مربوطه:
1.به عملیات احیاء قلبی ریوی چی می گویند؟
الف)جی سی اس ب)سی پی آر ج)چست پن د)هیچکدام
2.چگونه می توان تشخیص دهیم که فرد بیهوش یا (کما)میباشد؟

3.به محض که بافرد تصادفی که مشکوک به ضربه مغزی است یا به سر او ضربه ای وارد شده 5عملی که انجام بدهیم کدامنند؟
4.چه چیزی باعث بیهوشی یک شخص می شود؟ مهمترین علل خفگی در بیهوشی چیست؟

5.اجزای گردش خون رانام ببرید؟ وظیفه مهم خون داخل بدن چیست

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

consgarbfardi arminrayane tranpipimo sarallah1389 vida2020 rezhimb drtorabian parandetalaei pishgamaniran liida9