نتایج جستجو برای عبارت :

اعتبار سنجی صندوق ذخیره بسیجیان

اعتبار سنجي در كشور جمهوری ایسلند توسط سه آژانس رتبه بندی اعتباری ایسلند به نام های: Moody's Investors Service، Fitch Ratings و Standard amp; Poor's انجام می شود. بانك مركزی ایسلند به طور منظم با با این آژانس ها ارتباط برقرار می كند. آژانس های رتبه بندی اعتباری نقش مهمی در بازارهای مالی جهانی دارند. این آژانس ها با اعتبار سنجي وام گیرندگان را دادن نمره اعتباری به آنها تاثیر قابل توجهی در شرایط اعطای وام می گذارند. رتبه و نمره اعتباری، نشان دهنده توانایی وام گیرنده برا
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
kahkeshanee shayanhotel baharketab bsfshah shaj hugthebaby70 dryplipis loplopweb schukoplug wallmusicplayer