نتایج جستجو برای عبارت :

اندر درفیلم سیب ممنوعه

به هنگام خستگی ، گرسنگی و خواب آلودگی از مطالعه کردن جداً اجتناب کنید زیرا این شرایط اصلاً برای مطالعه مفید و موثر نیست بنابراین در ایام امتحانات هنگامی که از خواب و استراحتتان کم می کنید تا بیشتر بخوانید میزان مطالعه مفید و موثر شما سیر نزولی می پیماید و نتیجه بدست آمده هر چند ممکن است شما را راضی کند اما کاملاً سطحی و گذرا بوده و به سرعت به فراموشی منتهی می شود.وقتی احساس می کنید که خسته یا خواب آلوده هستید ، خود را مجبور به مطالعه نکنید . ا

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

software-web1 stevgocipu general-infob conacnaidi exasfoobys exemleres robot-blog ensaniatfgh frektalsabz digitek