نتایج جستجو برای عبارت :

این ملت باید به وجود این همه جوان این همه استعداد این همه دل پاک نورانی ببالد

داوطلبانثبت نام مدارس شاهد1401 - 1402برایثبت نامدردوره ابتدایی،متوسطه اولومتوسطه دوممدرسه شاهدبايد بر خلاف سال های گذشتهاز طریقسایت ثبت نام مدارسبه آدرسpada.medu.irاقدام کنند.مدارک مورد نیازجهتثبت نام در مدارس شاهدشاملمدارک عمومیو دارایاولویت های ایثارگریوسایر اولویت هامی باشد.

ثبت نامدانش آموزان برای ورود بهمدارس شاهددرپایه اول ابتدایی،پایه هفتموپایه دهمدر زمانثبت نام مدارس شاهد1401 - 1402، به صورتاينترنتی بوده و برخلاف سال های گذشتهاز طریق
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
neginpekavir apply sticgiuchlorda sourrayya totilots maryam1344 harmonicsbaran hearderchotu juybaredravan lvt