نتایج جستجو برای عبارت :

بازی اندروید با یک دست

مود یا حالت عکاسیHDRيکی از ویژگی های مفید و کاربردی است که در دوربین های حرفه ای و نیمه حرفه ای کانن از آن می توان استفاده نمود . به طور خاص در شرایط نور بد و یا در زمان هایی که کنتراست بسیار شدیدی میان سوژه و پس زمینه آن وجود دارد ؛ عکاسی با شیوهHDRتوصیه می شود . در این مطلب عکاسی با مودHDRدر دوربین های کانن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم .
عکاسیHDRبا دوربین بر روی دست
HDRمخفف شده عبارت"High Dynamic Range."به معنای دامنه دیناميکی بالا يکی از تکنيک هایی اس

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

shabahangk ferdowsacademy assite farzanegann oilcolor taranesaraa hamid43256 boschkala shokufehtsib prottiotrasfor