نتایج جستجو برای عبارت :

بازی سماور مرحله ۴۱

سر برآرید حریفان که سبوئی بزنیم

خواب را رخت بپیچیم و به سوئی بزنیم


باز در خم فلک باده وحدت سافی است

سر برآرید حریفان که سبوئی بزنیم


ماهتابست و سکوت و ابدیت یا نیز

سر سپاریم به مرغ حق و هوئی بزنیم


خرقه از پیر فلک دارم و کشکول از ماه

تا به دریوزه شبی پرسه به کوئی بزنیم


چند بر سینه زدن سنگ محبت باری

سر به سکوی در آینه روئی بزنیم


آری این نعره مستانه که امشب ما راست

به سر کوی بت عربده جوئی بزنیم


خیمه زد ابر بهاران به سر سبزه که باز

خیمه چون
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
kebritdaemi gamingacc venoosgrafik kahrobarangs starpromax tingringbea girlskharidwatchs nakhletsabz mazraeisbz biogerafiha