نتایج جستجو برای عبارت :

بعد از هفت روز استفاده از قرص گلوریا احساس میکنم اثرش کم شده

بعد از چیزی حدود دو سال ده ماه اینک دوره ی جدیدی از نوشتن در این وبلاگ را شروع ميکنم
و احساس ميکنم که دوره ی جدیدی در من به وجود آمده که اگر قدرش را بدانم و مثل دوره های دیگر به هدر ندهم میتوانم به آنچه که میخواهم برسم.
احساس ميکنم همه چیز دوباره برگشته سر جای اولش
بر عکس تمام وقت ها ، دیگر نمیخواهم سراغ گذشته بروم
گذشته اینک دوست دارد دوباره سویش بروم اما هرگز
هرگز سراغش نخواهم رفت
و احساس ميکنم و یقین دارم که ترس در وجود بسیار بسیار کوچک تر شد

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

princess76 isrymover corel-videostudio net-istanbul yahossain139 kianbelt smaa pabrand fakhteprnde rouhan01