نتایج جستجو برای عبارت :

توافق نامه افراز ملک مشاعی

دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز
تبیین افراز ملک مشاع : مالی افراد جامعه دربردارنده اوصاف و مناسباتی است که علقه انسانها را با اشیاء نشان می دهد. این وابستگی گاهی بصورت فردی و زمانی به نحو اشتراکی ظاهر می شود. اموال مشترک خواه با اسباب قهری بوجود بیایند و یا با اسباب اختیاری، عمدتاً در ذات خود قابلیت تجزیه و تقسیم را دارا می باشند و از آنجا که بقای حالت اشاعه، قدرت تصرف هر شریک بر مال خویش را محدود می سازد و هر شریک نمی تواند به نحو استقلال ب
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
silverteam andsauttinal rahakalhor poser manrapurcons hikcctv sarem iramuranfallower mensciwestwall