نتایج جستجو برای عبارت :

جواب سوال های ۱۱۶ ریاضی ششم

الا ای نوگل رعنا که رشک شاخ شمشادی

نگارین نخل موزونی همایون سرو آزادی


به صید خاطرم هر لحظه صیادی کمین گیرد

کمان ابرو ترا صیدم که در صیادی استادی


چه شورانگیز پیکرها نگارد کلک مشکینت

الا ای خسرو شیرین که خود بی تیشه فرهادی


قلم شیرین و خط شیرین سخن شیرین و لب شیرین

خدا را ای شکر پاره مگر طوطی قنادی


من از شیرینی شور و نوا بیداد خواهم کرد

چنان کز شیوه شوخی و شیدایی تو بیدادی


تو خود شعری و چون سحر و پری افسانه را مانی

به افسون کدامین شعر در د

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

neginekavirg aboutanimals tala-javaher coacalsete mylessons selena-cods alborz-music markom xn--mgbaaamzept8mua1agh07lfqc linkyab23