نتایج جستجو برای عبارت :

جواب فعالیت مطالعات پنجم صفحه ۴۱

یکی از فاکتورهای مهم برای اقدام به بارداری موثر زمان بندی صحیح است. سیکل قاعدگی (روز اول تا روز اول بعدی) که معمولا ۲۸ تا۳۲ روز است تاثیر بسیاری در زمان بندی بارداری دارد. حال اگر به دلیل نوسانات وزنی، فشار و تنش های عصبی و یا بیماری خاص این سیکل تغییر کند پیش بینی زمان باروری سخت خواهد شد.
اغلب ن بین روزهای ۱۱ تا ۲۱ چرخه ماهانه شان تخمک گذاری می کنند که معمولا این بازه زمانی زمان باروری نام دارد، زیرا برقرار کردن ارتباط جنسی در
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
pillonace webdesigner7 seoshid sobhan100 poonehshamim orh hivion heatinmat harmonisebaran kkishi52