نتایج جستجو برای عبارت :

جواب مرحله ۱۷۲ سماور

در میان مردم به اشتباه ذکر می شود که مهریه های بیشتر از ۱۱۰ را نمی توان دریافت کرد.
مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به همسرش تقدیم می کند که در اصطلاح یا صداق نامیده می شود. در این نوشتار ازمجله دلتابه موضوعمطالبه مهریه بیش از ۱۱۰ سکهمی پردازیم.
آیا سقف مطالبه مهریه ۱۱۰ سکه است؟
در اینجا سه حالت می توان متصور شد:
حالت اولمهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است:که در این صورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر این صورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطاب
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
nazligap encoder market jmusic1 microsanat ntejarat appreview6 golemikhak20 1388 zohrec