نتایج جستجو برای عبارت :

جواب نوشتن درس هفده فارسی نهم

۱-افکار بلند داشته باشید.
از Michelangelo Buonarroti هنرمند بزرگ رنسانس: بزرگترین خطر برای ما این نیست که اهدافمان را بسیار بالا ببریم و سقوط کوتاهی داشته باشیم، بلکه این است که اهداف پایینی داشته باشیم و به هدفمان برسیم.
هنرمندان کمی به اندازه ی Michelangelo موثر و بانفوذ هستند. کارهای او هنوز هم قرن ها پس از مرگش الهام بخش مردم است. هنرمند موفق بودن کار بسیار سختی است. تصور کنید که او میخواست آرزوهای آسانتری داشته باشد. بیشتر اوقات مردم میخواهند آرزوهایشان

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

jelvebaharan mehrab566 kobenbatroje abiasemanil aryash venospgrafik turkishpassport glamofjolcudd polysulfideadhesive mobilegams