نتایج جستجو برای عبارت :

جواب کاربرگه شماره 1 حقوق مسئولیت ها پایه هفتم

درس۷ :
مربوط به فعالیت ۱ صفحه ۳۰ :
برای مثال مداد : پاسخ ممکن است طیف وسیعی از ابزارها و منابع باشد: چوب درختان جنگل،
اره برای بریدن ، کارگر، ماشین برای حمل الوار، زغال مخصوص، پول برای احداث کارخانه و. .
با استفاده از آنچه دانش آموزان در مورد مثالهای متعدد شما، بیان می کنند، روی تابلو سه
عنوان: منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی را بنویسید. سپس پاسخها را در هر ستون جای
دهید و بدین ترتیب عوامل تولید را آموزش دهید.
فعالیت ۲ صفحه ۳۲ :
در بین عوامل ت
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
sabacomputern sogand nourerasamc akadmusicir choobor roshanamahtab vasayel-khanebazi elessa4 bitarayanehyte