نتایج جستجو برای عبارت :

داستان‌ تصویری عمو‌ جانی

خلاق بودن ، صفتی است که بسیاری از افراد آن را غیر قابل یادگیری می دانند و معتقدند که این ویژگی ناشی از یک استعداد ذاتی یا یک میل طبیعی انتزاعی است اما لازم است بدانید کارهایی وجود دارد که می توانید از طریق آن ها جنبه خلاق خود را تقویت کنید .
خلاقیت بیشتر شبیه یک مهارت قابل یادگیری است تا یک ویژگی ذاتی . اگر خلاقیت را توانایی پرورش ایده بر اساس فرضیه های بنیادین بدانیم این نوع استنتاج کردن بر الگوهای قابل مشاهده متکی است و بنابراین قابل آموزش ا
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
presofesom sana18 shihin00 gaucasouffme baipretonin mastermovie cothar tothger h-dorosti