نتایج جستجو برای عبارت :

درمورد هوش ذکاوت امیر داستان های بسیار بر سر زبان هاست.

تعریف گفتگو یا دیالوگ
گفتگو یا دیالوگ یکی از مهم ترین عناصرداستان است به صورت میان شخصیت هاي داستان تعریف می شود این عناصر مهم ترین وسیله برای شخصیت پردازی یکی از کلیدی ترین ابزار هاي نویسنده برای پیشبرد طرح داستان است به طوری که کمتر یافت می شود داستان کوتاه خیلی خوبی که دیالوگ ضعیف داشته باشد و با برعکس داستان هاي کوتاهی هم که دیالوگ قوی نداشته باشند داستان هاي خوبی از آب در نمی آید.
دیالوگ به طور غیر مستقیم اطلاعات بسياری را از زبان شخصی
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
alisfv clemadosni newsdigital mahanparvaz soundmadness backlinkbuckets conhainocon nasimecbaran akasco oippd