نتایج جستجو برای عبارت :

در کشوری ما جنگه همه تیرو تفنگه رگبار فشنگه

رو به آینه زل زده ام و گیر و گرفتار مانده ام که چه کنم و چه نکنم.
دستم را زده ام زیر چانه ام و خودم را نگاه می کنم و می پرسم:
از خیرش بگذرم؟
سرم را می اندازم پایین و نگاه می کنم به میز به هم ریخته کنار آینه و دو سه پیکسلی که نمی دانم آنجا چه می کنند برمی دارم و نگاه می کنم و از خودم می پرسم:
نکند اشتباه فکر می کنم؟
از روی صندلی بلند می شوم و روی زمین ولو می شوم و به آدمی فکر می کنم که عکس العملم را در مقابلش نمی دانم، از یک طرف حامل پیغام است
و از طرف دی
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
afrasazehk roupcogerli drayegh43 roaconcnopi sadramine gamespurt goltak panirpitza mohitban faslekhazanbc