نتایج جستجو برای عبارت :

زیرنویس فارسی سریال گناه صورتی

در بسیاری از ساختمان ها با استفاده از تیرچه وبلوک های یونولیتاجرای سقف انجام می شود. در زمان اجرا باید به نکاتی توجه شود تا بتوان بیشترین مقاومت را در سقف ایجاد کرد. استفاده ازبلوک های یونولیتدر بین تیرچه ها به جای استفاده از سفال، به سبک تر شدن سقف کمک می کند. سفال در زمان حمل و نقل آسیب می بیند و ضایعات آن قابل استفاده نیست و پیمانکار باید هزینه بیشتری را پرداخت کند.
در صورت استفاده ازبلوک های یونولیت، سقف وزن کمتری خواهد داشت و می توان در ز
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
malketstore akhbarestan hoghooghi kspcor golbargneyas arghavanet topjewelry ronia114 seyd600 panke