نتایج جستجو برای عبارت :

طایفه فرخوند

سوابق اجرایی دکتر محمد حاتمی
-دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی- مشاور وزیر علوم تحقیقات وفن آوری- مشاور وزیر آموزش وپرورش- معاون نظارت حرفه ای وکمیسیونها ی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ج.ا.ا- مشاورمرکز هیات امناء وهیات ممیزه در امور هیات امناء وزارت علوم تحقیقات وفن آوری- مدیر گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی- موسس ومدیرمرکزپژوهش وارائه خدمات روانشناختی شاهد- موسس ومدیرمرکزخدمات روانشناسی ومشاوره بینش.- رئیس مرکز کار آفرین
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
compnimiber cloudproje shahrebazzi tehranwebs makhzanepolyethylene5 viva0002 yahooo brigfibthecer slim05 kitiworld