نتایج جستجو برای عبارت :

طایفه فرخوند

به گفته بزرگان قوم و آنچه سینه به سینه نقل شده نسب این قوم به سه برادر میرسد طايفه قروتخوار:
به گفته بزرگان قوم و آنچه سینه به سینه نقل شده نسب این قوم به سه برادر میرسد که از عشایرفارسبوده و به این منطقه کوچ نمودهاند و چون حرفه آنان دامداری بوده در سیستان نیز در اطراف هامون یا روستاهای نزدیک به دریا همانند سامیه ،دادی ، ده لطف الله ،اطراف کوه خواجه که منبع اساسی تامین علوفه دامهایشان بوده ساکن شده اندو به طايفه بزی و تیره ای از طايفه گلویبسی
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
vanitest jahancoseo arad6 tamir24 tarsimehonary gashtenavid sga-gate mycraft allaboutapple loxblog1399