نتایج جستجو برای عبارت :

طایفه چکانی عبدالوند

عبدالوندازقوم بختیاریاست .و بر پایه نمودار سازمانیقوم بختیاری، از شاخهچارلنگو ازمیوندمی باشد، که از هشت باب تشکیل می شود: باب بِروِن (بِیروِند)، باب کُوشاری،باب ماهرویی، باب زرین چقایی(جهانگیری .برگیوند ،قیطاسی ، زیدوند)،باب دُوِرش(درویش)، باب ده قاضی، باب چکاني ،باب تونی
.عبدالوندچهار لنگ بختیاری مشتمل بر 5 طايفه بزرگ است 1- محمد صالح 2- کنرسی 3- موکویی 4- زلقی 5- ممی وند 1- محمود صالح به 8 تیره تقسیم می شود 1- اورش 2- مم جلالی 3- کاقلی 4- عادکار 5- ال داود 6- قلی 7- آردپنایی 8- ممزایی 8-1 ممزایی به 16 شعبه تقسیم می شود 1- خلیل 2 تساروند 3- دویروند - 4- فرخ وند 5- جمال وند 6- خون باوا 7- چهار بره 8- دریالایی 9- بدرقه 10- گورویی 11- موزرمینی 12- اورک 13- بادا 14- هارونی 15- گشول 16- دودنگه
از صفحات بعدی دیدن فرمایید2- کنرسیبه 24 تیره تقسیم می شود1- محمد جع
از نامداران طايفه تونی : مهندس بهزاد جوان ترین شهردار خوزستان ، مشهدی رمزعلی امیدی و حاج میرزاعلی از بزرگان طايفه

تصویر زیر : مرحوم حاج شکر الله زمانی
تصویر زیر : مرحوم درویش حیدری
تصویر : سرتیپ احمدرضا توانایی
تصویر زیر : مرحوم سام زمانی
تصویر زیر : مرحوم ولی امیدی
تصویر زیر: مرحوم علی حسین جهانگیری
تصویر زیر : سرگردروح الله زمانی
تصویر زیر : مرحوم شهید حاج قنبر رحمانی که در حادثه منا به رحمت ایزدی پیوست.
تصویر زیر: مرحوم تقی ناصری
به گفته بزرگان قوم و آنچه سینه به سینه نقل شده نسب این قوم به سه برادر میرسد طايفه قروتخوار:
به گفته بزرگان قوم و آنچه سینه به سینه نقل شده نسب این قوم به سه برادر میرسد که از عشایرفارسبوده و به این منطقه کوچ نمودهاند و چون حرفه آنان دامداری بوده در سیستان نیز در اطراف هامون یا روستاهای نزدیک به دریا همانند سامیه ،دادی ، ده لطف الله ،اطراف کوه خواجه که منبع اساسی تامین علوفه دامهایشان بوده ساکن شده اندو به طايفه بزی و تیره ای از طايفه گلویبسی
طايفه موری ، یكی از طوایف منسوب به ایل بختیاری ، از شاخه هفت لنگ واز باب دوركی می باشد. سر سلسله طايفه موری
شخصی بنام موری بود ، كه این طايفه بنام وی نامگذاری شده است . وی دوپسر بنامهای بردی وباور داشت ، كه فرزندان آنها ، شاخه های نخستین این طايفه را تشكیل دادند . لذا طايفه موری از دو باب یا تیره اصلی تشكیل شده است :
بردین باب
بوری باب
این تیره توسط فردی بنام بردی تشكیل شد ، كه هفت فرزند پسر بنامهای : كریم ، اسد ، عبده ، غریب ، عیدی ، قاسمعلی ومحمد
مباحث طايفه ای و قبیله ای در انتخابات شاید منجر به تشنج های شهرستانی شود
مباحث طايفه ای و قبیله ای در انتخابات شاید منجر به تشنج های شهرستانی شود فرماندار کهگیلویه گفت: اینکه همه فضاها به سمت قوم و قبیله گرایی پیش رود و کاندیدای فلان طايفه حتما باید قبول شود خطرناک است و خدایی ناکرده بحث های قبیله ای شاید منجر به تشنج های شهرستانی شود و این مضموم است.
منبع: بنیچه
بزرگان :
این طايفه همانند تمام اقوام سیستان از اجتماع منسجم برخوردار بوده است کهحل مشکلات درون جامعه شان وهمچنین تعامل با دیگر طوایف با رویکردی کدخدامنشانه مواجه بوده است ,کدخدا حسین در دادی و کدخدا علی کرم بیک (حدود سالهای 1290 الی 1315 )که در سامیه ساکن بود و مشکلات هر دو بخش روستانشین و دامدار ساکن هامون را رفع و رجوع مینمود و با توجه به اینکه پراکندگی ست طايفه قروتخوار گسترده بود و در صورت بروز مشکل حضور به موقع کدخدا علی کرم بیک میسر نبود
طايفه قروتخوار از اعقاب عشایری بوده اند که به دلایل نامعلوم از فارس به سیستان کوچ نموده اند. لذا از همان ابتدا در حاشیه تالاب بزرگ هامون ساکن شده اند و به گاوداری مشغول بوده اند . بعدها و با ازدیاد جمعیت این طايفه گروههایی از این قوم در روستاهای حاشیه دریا از جمله دادی ، سامیه و . ساکن شدند و به کشت و زرع توام با دامداری مشغول شدند
با توجه به اینکه این قوم در سواحل هامون وصابری زندگی میکردند شکار پرندگان وصید ماهی یکی از اصلیترین منابع تغذیه
مباحث طايفه ای و قبیله ای در انتخابات شاید منجر به تشنج های شهرستانی شود
مباحث طايفه ای و قبیله ای در انتخابات شاید منجر به تشنج های شهرستانی شود فرماندار کهگیلویه گفت: اینکه همه فضاها به سمت قوم و قبیله گرایی پیش رود و کاندیدای فلان طايفه حتما باید قبول شود خطرناک است و خدایی ناکرده بحث های قبیله ای شاید منجر به تشنج های شهرستانی شود و این مضموم است.
منبع: بنیچه
بیشتر بدانید: وکیل ملکی
دسته بندی های طايفه تاویسی از ایل طیبی
ایل طیبی
تاویسی / برافتو کوه
ایل طیبی یکی از ایل های ایران است که شامل ٢٢ طايفه ( لر ) میباشد .
یکی از این طايفه ها تاویسی نام دارد که این طايفه به دو بخش برافتو کوه و نسه کوه تقسیم می شود ؛ ( نسه كوه قبلا توضیح دادیم)
برافتو کوه شامل ۵ تیره است ؛
۱-تیره کای امید وار ۲-میر شکال حسن۳-کای جنباز ۴-کای مندنی (محباقی )۵-کای نجف
سرحد گرمسیر این بخش از تاویسی شامل مکان های زیر است :
گرمسیر: بنگشتون ، چاه گرگی ، دالون ، مو
طايفه قروتخوار دارای وابستگی نسبی درون فامیلی میباشند از این رو تفکیک تیره ها دشوار مینماید ولی اجمالا میتوان به صورت زیر تیره های این طايفه بزرگ را تفکیک نمود:
طايفه قروتخوار دارای وابستگی نسبی درون فامیلی میباشند از این رو تفکیک تیره ها دشوار مینماید ولی اجمالا میتوان به صورت زیر تیره های این طايفه بزرگ را تفکیک نمود:
تیره درویش کرمی: که شامل: کته گزی ها - صدیقی ها - منصوری ها - محمدزاده ها - مقدم ها - و .
تیره مد عیسی: عیسی زاده ها - اسدی ها - ا
شیطان گفته است كهمن ازفریب دادنپنج طايفه عاجزم، غیر از این پنج طايفه بقیه مردم در اختیار من هستند.
اول: كسى كه در همه كارهایش بر خدا توكل كند و به ریسمان الهى چنگ زند.
دوم: آن كه شب و روز ذكر و تسبیح خدا گوید.
سوم: بنده اى كه هر چه برای خود می پسندد برای برادر مومن خود هم بپسندد.
چهارم: آن كه وقتى مصیبت و بلایى بر سرش آید جزع و فزع نكند.
پنجم: كسى كه راضى به قضا و قدر الهى باشد و اندوه روزى نخورد.
امام صادق علیه السلام
بحار، ج 73، ص 351
طوایف بختیاری
سلام برگویل وددویل عزیزوم حالتون چطوره؟
یه برنامه کامل بختیاری!
آیا بختیاری هستید اما نمیدونید از کدوم طايفه هستید؟
طايفه های بختیاری رو نمیدونین ودوست دارید اونا روبدونید؟
ایا منشعب طايفه های بزرگ مثل بابادی-ممصالح رو نمیدونید؟
براحتی و اسان منشعب-ریشه واصلیتتون رودر این برنامه پیدا کنید.
دراین برنامه باتمام طوایف آشناشوید
این برنامه شامل تمام طوایف بختیاری میباشدوهمچنین دراین برنامه علاوه برطوایف
شعر داستان وگالری عک
طايفه تاماولی از ایل طیبی
روستاهای گوردالوکهناب بونه ی بلوط تیره تامحسعلی و تعدادی از اولاد کل محمدشفیع.
روستای آبزالوتیره علیمرادی .
مله قوچان و ده نسه،سرتنگ آزادی طايفه ویسی و رهزادی هردومهاجر
روستای مورجن مرکب از سلبعلی علیشیری
روستای مالب تیره ملااسدالله درسال 62 به کنار جاده آمدندو روستای وحدت را تاسیس کردند
روستاهای گرداب علیا وسطی وسفلی تیره سلبعلی ونفسعلی
گردابها قبلا به نام دهیو یا دهیور معروف بودند
روستای گرده کلات تیره علیشی
قروتخوارهاعمدتا مردمی.
ادامه مطلب را بخوانیدقروتخوارها عمدتا مردمانی تنومند ,قوی پنجهو پر هیبت بودهو در بیان نیزتند گفتاربوده اند
این طايفه از آنجایی که دارای اجتماع منسجم بوده در حوزه قدرت هیچ یک از خوانین چون پردل خان,محمدشریف خان و محمدرضاخاناسکان نیافته و خوشامد گویی هیچ یک را نگفته است از اقتدار خاصی برخوردار بوده است ودر مقابلپرداخت باج ومالیات دامها و حق علف چر به مامورین دولت (گوگیر) مقاومت مینمودند و زیر بار آن نمیرفتند.
یکی
دانلود آهنگ جدید مصطفی چکاني به نام دلتنگی
متن آهنگ جدید دلتنگی - مصطفی چکاني
Download New Music By Mostafa Chekani Called Deltangi
Lyrics Music Mostafa Chekani Deltangi
ابری بود شبایی که خیابوناसड़क पर बादल रात थी
  میگشتیم خوب حال دوتامونوखैर, हम दोनों
ازیادت خاطره ها رو بردی زوددانلود آهنگ مصطفی چکاني دلتنگیدانلود آهنگ جدید مصطفی چکاني به نام دلتنگی
دانلود آهنگ جدید و زیبای مصطفی چکاني به نام دلتنگی با کیفیت بسیار خوب و بدون خرید هیچ اشتراک و رایگان لینک پر سر
جهت مشاهده مطلب بر روی ادامه مطلب در زیر کلیک کنیددر حدو ددو کیلومتر ،پایین تر از"میل نادر" به سوی جنوب دشت معروف"سرکال"قراردارد که قسمتی ازدشت به صورت باریکه ای که درآب تالاب جنوبی دریاچه ی هامون به نام سنگل فرورفته ومنظره ی جالب ودیدنی بدان بخشیده است قسمتی ازدامدارن برنگ وطايفه های یادشده مدتی ازسال را هم در سرکال سپری میکرده و از نیزار های کوه خواجه که درفصول آینده ،به طور مفصل ازآن بحث خواهیم کرد جهت چرای دام های خود استفاده میکرده ا
روستای جوروند

ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺟﻮﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺨﺶ ﺍﻟﻮﺍﺭ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮﯼ
rlm;( ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ rlm;) ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺟﻮﺭﻭﻧﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﺮﺯﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺍﻧﺪﯾﻤﺸﮏ
ﺍﺳﺖ .
JORVAND1
ﺷﯿﻮﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ . ﻭﯾﮏ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ
ﭘﺎﯾﮑﻮﻫﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎﻗﺪﻣﺘﯽ ﺩﯾﺮﯾﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 800 ﻧﻔﺮ ﺩ
تیره سیفل (سی فه ل ) پیرانی یکی ازتیره های طايفه پیرانی بوده که سالیان خیلی گذشته درمناطق اطراف قلعه شیاخ واقع در شرق پهله ودرمناطقی بنام پاچه سیفلی می زیسته اند که باتوجه به پیوند سببی با بزرگان طايفه احمدجشنی وبادعوت بزرگان احمدجشنی به روستای کاور مهاجرت میکند ودرکنارمردمان طايفه احمدجشنی درروستای کاور در28کیلومتری جنوب شهرپهله ست پیدا می کنند وشجره این طايفه به این شکل است سیفل -مومه (محمد )-حسین+شمبه +جمشید -چناری- شیخ علی -چراغعلی + ق
ست :
مردم این قوم شامل عشایر نیمه کوچنده کهمحل ستشان در حاشیه هامون و صابری از جنوبیترین قسمت هامون (سنگل, sengol ) در نزدیکی سفید آبه تا کرانه های صابری و خاریکه بصورت فصلی یا بسته بهشرایط علوفه دامهایشان ( که اغلب گاوداربوده اند)متغیر بوده است
البته محل اصلی ست بخش عشایر این قوم منطقه شند برنگ (shand_e_bareng ) در فاصله 5 کیلومتری شمال میل نادر و سرکال (sar_e_kal) در غرب کوه خواجهو شورود ( shorod) در شمال کوه خواجهوخاریکه و کنگ قروتخوار (که بعدا به درد
کاشانک در منطقه ۱۲ قسمت ناحیه ۵ شهرداری تهران قرار دارد.
و از لحاظ شرایط جغرافیایی از قسمت شمال به ارتفاعات البرز. از قسمت جنوب به میدان نوبنیاد.از قسمت غرب به نیاوران و محله حصاربوعلی .و از قسمت شرق به منطقه دارآباد منتهی می شود.پیشینه تاریخی کاشانکاز لحاظ پیشینه تاریخی به زمان ناصرالدین شاه مربوط می شود.
که این منطقه به صورت باغات سرسبز بود.
و یکی از بانوان ناصرالدین شاه حکمران منطقه کاشان را به عهده داشته است.
و به همین خاطر این منطقه را به
درگیری خونین دو طايفه بزرگ در هرمزگان به صلح انجامید
به گزارش عصر بشاگرد؛ با تلاش مسوولان قضایی و معتمدان محلی، درگیری خونین میان دو طايفه بزرگ سهرابی و شهسواری در شرق استان هرمزگان در مناطق هشتبندی و بشاگرد به صلح و سازش ختم شد.
مراسم صلح میان این دو طايفه بزرگ با حضور رییس کل دادگستری هرمزگان، جمعی از ریش سفیدان، معتمدان محلی و اعضای شورای تامین برگزار شد که در آن سران دو طايفه هم قسم شدند که از این به بعد در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی
وزارت خارجه عراق سفیر رژیم سعودی را فراخواند
بین الملل
سحرنیوز:
وزارت امور خارجه عراق از احضار سفیر رژیم سعودی به این وزارتخانه به دلیل دامن زدن به اختلافات طايفه ای خبر داد.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، وزارت امور خارجه عراق از احضار سفیر رژیم سعودی به این وزارتخانه به دلیل دامن زدن به اختلافات طايفه ای در عراق خبر داد.
بر این اساس، سخنگوی وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد این وزارتخانه پی
قروتخوار یکی از طوایف سیستان می باشد
که در این وبلاگ به معرفی اجمالی آن میپردازیم
همچنین این وبلاگ به مسائل مختلف تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و در مورد سیستان خواهد پرداخت
دوستان قروتخوار :با ارسال مطلب بصورت خصوصی یا ایمیل زیربه گسترش اطلاعات و معرفی طايفه قروتخوار در اینترنت و دنیای مجازی کمک کنید.
ghorootkhar@gmail.com
لطفا در مورد مطالب این وبلاگ نظر بدهید.
نیک است بدانیم که قومیت یک ذات دارد و یک سایه. یک صورت دارد و یک معنا. در گذشته ذاتش محبت و لطف به دیگران بود. مهمانوازی و انسان دوستی بود. گستراندن خوان بی حد و مرز بر مه مان بود. وجود مصلحان محلی، رسومات محلی و جشن های زیبا، طبیبان محلی زبردست، باورهای عامیانه، ضرب المثل های نیکو، اشعار و یاریارهای معنادار و معنابخش، ذات های دیگری از این هویت بوده اند که ما را نسبت به بازسازی هویتی که اینبار توام با معرفت بیشتری باشد امیدوار تر می سازد. این ها
در کتاب زادسروران سیستان نوشته رییس الذاکرین در وصف این طايفه چنین آمده است :سیصد سوار موشكار

همه چتله نو قروت خواردر اینبیت موشکار به معنی شکارچی می باشد که اشاره به حرفه سواران قروتخوار و چتله دارد
در بسیاری از متون تاریخی جدید سیستان به صورت اجمالی و خلاصه به این طايفه اشاره شده است و عمدتا در مورد حرفه و شغل این قوم صحبت شده

در کتاب زادسروران سیستان نوشته رییس الذاکرین در وصف این طايفه چنین آمده اس
از لحاظ ساختارایلی، ایل بزرگ بختیاری به دو شاخه هفت لنگ و چهار لنگ تقسیم می شود .هر ایل از چند طايفه بزرگ تشکیل شده هر ایل از چند طايفه بزرگ تشکیل شده است و هر تیره به چندتش وهر تش به چند اولاد و سرانجام هر اولاد به چند خانواده تقسیم می شود. ساختار سنتی در ایل هفت لنگ و چهار لنگ یکسان نیست ایل هفت لنگ به 5 باب دورکی ، بابادی ، دهستانی، دینارانی ، بهداروند تقسیم شده در حالی که شاخه های چهارلنگ به طور مستقیم به چهار طايفه محمد صالحی، مَمی وند، موگو
کودک خوش اقبال و فرخنده!
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم
جابر گوید: امام باقر (علیه السلام) به من خبر داد:
یکی از ن طايفه بنی هلال، دایه حضرت علی (علیه السلام) بود که در زمان شیرخوارگی حضرت در خیمه خود به او شیر می داد و نگهداریش می کرد، آن زن پسری هم داشت که برادر همشیر علی (علیه السلام) به حساب می آمد ولی سنش یازده ماه و چند روز از علی بزرگتر بود در کنار خیمه آنان چاهی قدیمی قرار داشت روزی آن طفل بر لب چاه آمد و سر خود را داخل آن نمود علی
اسامی تعدادی از افرادی که از سوی لشگر10خوزستان متهم به همکاری با ابوالقاسم خان شدند

شماره 11
تاریخ 5/1/32 وزارت دفاع ملی
اخطار
1- اشخاص زیر که متهم به همکاری با ابوالقاسم بختیار هستند باید برای رفع سوء تفاهم و رسیدگی به اتهامات وارده فوراٌ خود را به افسران انتظامات معرفی نمایند. والا هنگام کوچ ، حشم و خانواده آنها بازداشت و مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و دادگاه نظامی رأی غیابی درباره آنها صادر خواهد نمود.
اسامی اشخاص متهم به همکاری ابوالقاس
✍ تـــــــــــفسیـــــــــــــــر

نڪاتے درمورد آیه 76 سوره انعام:
قبول ظاهرے ربوبیت ماه و . براے اعتلاے ڪلمه توحید:
در روایتے از امام رضا (ع) میخوانیم:" قوم ابراهیم سه دسته بودند : طايفه اے ستاره زهره را میپرستیدند ، گروهے ماه را و طايفه اے خورشید را.
پس از آنڪه ابراهیم از غارے ڪه در آن پنهان شده بود ، خارج شد ( و به این گروههاے مشرڪ برخورد ڪرد) شب هنگام ڪه ستاره زهره را دید گفت : خداے من این است ؛ اما در دل منڪر آن بود و حقیقت را میدانست. پس
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
shaghayeghzadfathollah1379 reyhane1600 sepiidea fly4tour building-painting-ig sabarayanehp maidaybromres chaptehran game-android-2020 fragycemdrop