نتایج جستجو برای عبارت :

عهارلین کویینزل

هارلی کویین چه کسی است؟ و داستان این فیلم از کجا و به چه صورت است؟
هارلین کويينزل یکی از انترن هایتیمارستان آرکهامبود. پس از بستری شدنجوکردر تیمارستان، او مجذوب جوکر شد و داوطلب شد تا او را روانکاوی کند. در طول جلسات روان درمانی، دلباخته جوکر شد و او را کمک کرد تا از تیمارستان فرار کند.
جوکر پس از مبارزه بابتمن، به آرکهام بازگردانده شد. وقتی هارلین دید که جوکر مجروح شده، عقلش را از دست داد. شغلش را رها کرد، لباس دلقک پوشید، نامش را بههارلی کو

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

liotangrodhia rainbowe investment1 fakhtehsib clubrandcomd etlonsnowgood zoompelas negareysbarf hooulamonmo rolbetuva