نتایج جستجو برای عبارت :

قبور توده سنگی خرف خآنه ها در دوره اشکآنی در سراشیبی کوه ها به چه مغنی میباشد

عشق را گوهر ز کانی دیگر است

مرغ عشق از آشیانی دیگر است


هرکه با جان عشق بازد این خطاست

عشق بازیدن ز جانی دیگر است


عاشقی بس خوش جهانی است ای پسر

وان جهان را آسمانی دیگر است


کی کند عاشق نگاهی در جهان

زانکه عاشق را جهانی دیگر است


در نیابد کس زبان عاشقان

زانکه عاشق را زبانی دیگر است


کس نداند مرد عاشق را ولیک

هر گروهی را گمانی دیگر است


نیست عاشق را به یک موضع قرار

هر زمانی در مکانی دیگر است


نی خطا گفتم برون است از مکان

لامکان او را نشانی دی
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
asalaw androidinaa myfaryab jibojet lebas04 reportaj21 book114 plugprodu taherefarahani maryamkabkgir1339