نتایج جستجو برای عبارت :

قسمت 163سیب ممنوعه

یاغوش دئدیم قاقلوق گلدی گؤینیمهقاقلوق محلی از سنگ که آب باران درآن جمع می شود طعم نجات بخش بوی مانده
باران است که چوپانان یارهگذران کوه در هنگام عبور رفع تشنگی می کنند وبیشتر مواقع
روی آن را با تخته سنگ میپوشانند تا چیزی ذر ان نریزد
.


یاد اولسون چایدان گَچَن لَر قاقلوق لاردا سو ایچَن لَر
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
audiovideo irorigami wavestrains nisarama agorablog011 oud027 dooostii bokharshole1 66 seonehifi