نتایج جستجو برای عبارت :

متمم در بیت

در بخش اول معرفیمیل گردو انواع آن، به مشخصه های فنی و انواعمیل گردهایموجود دربازار آهن آلاتاز نظر جنس و کاربرد درآرماتور بندیپرداختیم.
در این بخش می خواهیم در مورد آیین نامه های تولید و انواع روشهایساخت میلگردصحبت کرده، استاندارد ایرانی را در تولید و خرید وفروش میلگردذکر کنیم، با ما همراه باشید.
انواعمیلگرداز نظر استاندارد تولید
در گذشتهمیل گردهایایران، طبق استاندارد روسی GOST 5781 ساخته می شدند که عبارت از انواع A1، A2، A3 و A4 بود.
استاندارد م
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
loxbeauty mahbanooscraf anusha nahal24 m26gorji ganjinehbastan modirirani gachkaritehran vistagrafic