نتایج جستجو برای عبارت :

مواد اولیه فتو سنتز محصول فتوسنتز علوم ششم

کود مایع PRIME (پرایم)

10-35-15+TEمعرفی کود مایع PRIME (پرایم)
فسفر یکی از 17 مواد مغذی ضروری برای رشد گیاه محسوب می شود. نقش فسفر توسط هیچ ماده مغذی دیگری قابل اجرا نیست و یک مقدار کافی از آن برای رشد بهینه و تولید مثل گیاه بسیار ضروری می باشد. در طول روز ممکن است گیاهی که با سرعت در حال رشد است، معادل 2/5 کیلوگرم در هکتار فسفر جذب نماید. فسفر در حدود 0/2 درصد وزن خشک گیاه را تشکیل می دهد و برای رشد گیاه کاملا حیاتی بوده و در هر سلول زنده گیاه یافت می شود. فسفر
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
daabir saliloro ronakgharib aanaram shanar66 bvm zhorasik btcoin jasemsalabi foroshfelezyab