نتایج جستجو برای عبارت :

موج فرکانس شبکه پرشیاگات تلنت

به استناد سایت مشاوره حقوق کیفری دینا ،در صورتی که پرده گوش بر اثر ضربه ، حادثه و یا جنایتی از بین برود ، می توان از مرتکب عمل دیه دریافت کرد . دیه پارگی پرده گوش در ماده 605 قانون مجازات اسلامی مشخص شده استکه بر اساس آن ،پاره کردن پرده گوش ، موجب ارش است . لازم به ذکر است که ارش مبلغی است که توسط دادگاه و با توجه به هر مورد مشخصا تعیین می شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دیه پارگی پردگی پرده گوش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

istranesaf ordme07 bornarasaneh frectalidhonar setareyrsoheil mishii digitadriis tarhpaghohesh btc134 dinah