نتایج جستجو برای عبارت :

همشون سفیدن

قرارمان همین بهار زیر شکوفه ذهای شعر آنجا که واژه ها
برای تو گل می کنند آنجا که حرف های زمین افتاده ام دوباره
سبز می شوند و دست های عاشقمان گره در کار سبزه ها
می اندازند قرارمان زیر چشمهای تو آنجا که شعر نم نم شروع می شود

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

ronastarhyc clearolelgei hooulamonmo foipelpipufn medadtarhn neginak90 ordeme05 jelveyepayizy diaslumtanme electromotorvemat