نتایج جستجو برای عبارت :

همشون سفید هستن بازی سماور

دیرپاترین نهاد مدنی ایران است که در طول بیش از یک سده موجودیت خود، نقشی بی بدیل در تحقق عدالت، تأمین حقوق شهروندان و منافع ملّی از یک سو و همکاری با دادگستری در نیل به رسالت خود از سوی دیگر، ایفا نموده است. باتوجه به ضرورت ها و تجربیات تاریخی و ملاحظۀ آسیب های مترتب بر فقدان وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل، قانونگذار به این دیدگاه درست رهنمون گردید که نظام قضایی جز با دسترسی مردم به وکیل و برپایی کانون وکلای مستقل، به رسالت مقدس خود، که اح
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
revayat110 lilini fanusenour dejkala minugrafikic cvbn15 sana520 seo3 roozdesign