نتایج جستجو برای عبارت :

ورود به سامانه

به استناد سایت آیین دادرسی دینا امروزه ابلاغ اوراق قضایی برخلاف گذشته به صورت فیزیکی انجام نگرفته وابلاغیه ها از طریق سایتی به نام سامانه ثنا به صورت الکترونیکی قابلدریافت است . برایمشاهدهو دریافت ابلاغیه هالازم است ابتدا ثبت نام در این سایت انجامگرفته و سپس با ورود به قسمتسامانه ابلاغ الکترونیک قضایی و وارد کردن کد ملی و رمز شخصی ابلاغیه هامشاهده شود .
در سامانه ثنا کلیه ابلاغ های مربوط به اشخاص و پیوست های آن از طریق این سامانه به حساب ک

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

machin2010 simorghifli homedekor smoke018 bobperucke pardazeshpub hartbrochortris ronia76 carinnews chatroomshomal