نتایج جستجو برای عبارت :

پاسخ تمام فعالیتها وکاردرکلاسهاوتمرینها از صفحه ۱۱۵ تا۱۲۰‌ریاضی ششم

تحریك یك گوشی در مقابل دو گوشی
اگرچه تاثیرات تحریك دو گوشی در قبال دو گوشی اغلب در ABR و AMLR مورد بررسی قرار گرفته است، شواهدی از ارتباط این مطلب با Ecochg نیز در دست است.
Prasher و Gibson (1984)، پاسخهای الكتروكوكلئوگرافی را از 30 فرد با استفاده از الكترود سوزنی TT كه روی پرومونتوری قرار گرفت، ثبت كردند. محرك كلیك از طریق هدفن، TDH-39 ارائه گردید. در 87 درصد از افراد، دامنه قله به قله، جزء AP در تحریك دو گوشی (نسبت به تحریك یك گوشی) كاهش یافته بود. مقدار این كاهش دام
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
nasimrayane mikhakefzrd afn-furniture prepseilonigh maslehat l-lang-style linkyab23 jimtravel vhnliv ironastarh