نتایج جستجو برای عبارت :

پاسخ تمرین صفحه 121ریاضی پنجم

جهانی جان چو پروانه از آن است

که آن ترسا بچه شمع جهان است


به ترسایی درافتادم که پیوست

مرا ر زلفش بر میان است


درآمد دوش آن ترسا بچه مست

مرا گفتا که دین من عیان است


درین دین گر بقا خواهی فنا شو

که گر سودی کنی آنجا زیان است


بدو گفتم نشانی ده ازین راه

مرا گفتا که این ره بی نشان است


ز پیدایی هویدا در هویداست

ز پنهانی نهان اندر نهان است


فنا اندر فنای است و عجب این

که اندر وی بقای جاودان است


چو پیدا و نهان دانستی این راه

یقین می دان که نه ا
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
booki98 fa-ketab faegebowrio konoozbook goharshabcheraghbook hairremoval madakto712 jamealdaavatbook niloucolur neginednkavir