نتایج جستجو برای عبارت :

کلاس ساکت ساکت است .معلم ادبیات نظام وفا مشغول خواندن یک شعر فرانسوی است . نیما با کنجکاوی ب دهان معلم چشم دوخته تمام وجود در جاذبه های شعر غرق شده است

شعر معلم / محمد علی رضاپور (بابل)
يکی گفتا : خوشا حال معلم
که دید از دور، احــــوال معلم

که تابستان ،چنان کـاری ندارد
دو هفته عیدهم خوش بگذراند

و روزی بر کلاس افتاد کارش
گذشت ازحرفِ بس بی اعتبارش

معلم بود و ،سی شاگرد، يک جا
انرژی هاي گرداگرد ، يک جا

سوال و شیطنت،هر سو روان بود
وآن صبر عجیبش، بی کران بود

تو، کم می آوری در خانه ی خود
ز کار بچه ی جانانه ی خود

معلم، سی برابر کار دارد
ببین مسوولیت ، بسیار دارد

و با مدرس
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
negar-hejab gostarkhalagh iranshomalchat ranginekamanet panjarerbn bestdabir4 psslox redica dermaplus1