نتایج جستجو برای عبارت :

کلمات مخالف درس 17

اعتماد به نفس اصطلاحی است که در بسیاری از زمینه ها خود را نشان می دهند از بهبود سلامت تا روان تا کمک به افراد در رسیدن به اهداف شغلی و موارد دیگر . این اصطلاح ، بیشتر از یک کلمه بوده و مفهومی است که با سلامت روان ، رفاه و روشی مثبت برای زندگی در جهان ارتباط دارد و هم احساس و هم انجام دادن را دربر می گیرد .
این مفهوم فرایندی است که شامل چگونگی فکر کردن فرد در مورد خود و دیگران و همچنین شامل نحوه عملکرد او علی رغم چالش ها و عدم قطعیت ها می شود . اعتما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

narmafzarhayeamari ark01 yekmama tobwarcmensio djhnews melli-site wpseo niloorayanev otaghefarar movietv