نتایج جستجو برای عبارت :

کلمات مخالف

هیتر گازی تابشیهیتر های گازی تابشی، اجسام، اشخاص و ماشین آلات را توسط ی تابش گرما گرم میکنند. طریق عمل این هیتر ها بدین سیرتکامل می باشد که تشعشعات فرو سرخ تبدیل به گرما گردیده و اشخاص شم گرما مینمایند. به صورت نمونه در یک کارخانه که اشخاص تنها بدور یک میز در حوزه ی مشخصی کار دارا هستند استعمال از هیترگازی تابشی قادر است بسیار به صرفه و کارآمد باشد چون با بکارگیری این سیستم صرفا محل عمل اشخاص گرم می گردد و بقیه بخش های کارگاه و هم چنین حجم هو
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
siogripacam lotione warshiikh entekhabcenternews tabtsabz faratechno shayanbourse l0 camrocomprwom sadafiscolor