نتایج جستجو برای عبارت :

vadana homelightingreplica.de

برش کاری بوسیله الکترود کربنی
در این روش الکترود کربنی را به قطب + و قطعه کار را به قطب - متصل می کنند. هوای فشرده به سر نگهدارنده (انبر) الکترود متصل می شود. و این هوا باعث خارج شدن مذاب از حوضچه جوش می گردد. در این روش با زاویه دادن به الکترود کربنی عملیات شیار زنی نیز قابل انجام است. و بوسیله عمود نگه داشتن انبر و الکترود عملیات برش کاری انجام می گردد.
نکته
قطر الکترود کربنی از 0.5 تا 15 میلی متر متغیر است. و سطح مقطع آن چهار گوش و گرد موجود است. و ب
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
decktenbirdholl imenterafficccc venooshonar cibkopi realestatefahikhtegan mrabolfazlboy kahrobafunh fanousrayanec nonegarweb pato