نتایج جستجو برای عبارت :

vadana westernalliancebancorporation.comWALSpeedBump_All_bookmerken.deurlhttpskalitelinakliye.combolgeistanbul

از شرایط اساسی ازدواج کردن دختران دوشیزه یا به اصطلاح باکره در ایران اذن پدر یا اذن جد پدری آن ها است اما قانون گذار شرایطی را هم فراهم کرده که اگر دختر احتیاج به شوهر کردن داشته باشد لازم نیست از آن ها اجازه گرفته شود.
مطابق با ماده ۱۰۴۳قانون مدنیکشور ایران: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط می شود. در این صورت دختر می توان
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
salarmarefat waterproof portugal22tr topseo ddabir jackkranes ordme0160 fanoosivcte golbontarhc